Wilt u meer weten?

Neem direct contact met ons op:

Akkoord met ons Privacybeleid

De beste opvang voor uw kind

Wij streven ernaar een goede oplossing te bieden voor elke aanvraag voor kinderopvang. Een netwerk van geselecteerde gastouders en gekwalificeerde medewerkers voor gastouderopvang of opvang bij u thuis, staan garant voor optimale zorg en oog voor ontwikkeling van uw kind.

Logo Pedagogisch Component

Onze visie op kinderopvang

“Kinderopvang is geslaagd als het kind een fijne plek heeft, de ouders
ontspannen naar hun werk kunnen en de gastouder geniet van het opvangwerk.”

Zoals de naam ‘KidsCentral’ al zegt, staat in onze visie het kind centraal.

De voordelen van KidsCentral

N

huiselijke, kleinschalige opvangplekken

N

individuele aandacht voor uw kind

N

zorgvuldige en kundige begeleiding door ons team van consulenten

N

tarief per uur met een maximum aan bureaukosten

N

plaatsing vaak mogelijk

N

zeer ruime bereikbaarheid kantoor Kidscentral

Kaart gastouders KidsCentral

Dag, avond- en weekendopvang

Wij streven ernaar een goede oplossing te bieden voor elke aanvraag voor kinderopvang, dus ook voor opvang:

 

op verschillende dagen (onregelmatig diensten of roosters)

op tijden buiten de gebruikelijke kantoortijden

in weekenden

 

Een netwerk van geselecteerde gastouders en gekwalificeerde medewerkers voor gastouderopvang of opvang bij u thuis, staan garant voor optimale zorg en oog voor ontwikkeling van uw kind.

Minimale afname 15 uur per gezin, per maand

Blijf op de hoogte en meld je aan voor onze nieuwsbrief

Nieuwsbrief downloaden

Privacy Statement

KidsCentral handelt bij de verwerking en het gebruik van persoonsgegevens overeenkomstig het bepaalde in de Wet Bescherming persoonsgegevens. Zonder uitdrukkelijke toestemming van de rechthebbende worden de gegevens door KidsCentral niet aan derden verstrekt. Behalve in die gevallen dat KidsCentral hiertoe verplicht is op grond van wettelijke bepalingen. Denk daarbij aan de gegevens die KidsCentral. (als gastouderbureau) aan gemeente, GGD of Belastingdienst moet verstrekken in verband met verplichtingen voortvloeiend uit de wet kinderopvang.

De (persoons)gegevens die in onze database PortaBase zijn ingevuld, kunnen door de rechthebbende altijd, op verzoek, worden aangepast of worden verwijderd.

Lees hier ons Privacy beleid

AVG informatie

Op 25 mei 2018 moet elke organisatie voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer. 

AVG en gegevens van kinderen

Organisaties mogen gegevens van kinderen verwerken zodra de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) geldt.

Verder lezen...

Verwerkt een organisatie straks gegevens van kinderen online? Bijvoorbeeld via een app, online, webwinkel of via sociale media? Dan mag dit bij kinderen onder de 16 jaar alleen als de ouders hiervoor toestemming hebben gegeven.

Organisaties moeten ook controleren of die toestemming daadwerkelijk is gegeven.

Veranderingen per 25 mei 2018

Per 25 mei 2018, als de AVG van toepassing is, verandert er onder meer het volgende voor organisaties:

• zij hoeven verwerkingen van persoonsgegevens niet meer te melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens;

• zij kunnen verplicht zijn een privacy impact assessment (PIA) uit te voeren;

• zij kunnen verplicht zijn een functionaris voor de gegevensbescherming (FG) aan te stellen.

Op dit moment zijn wij met onze leveranciers druk bezig om alle eisen op een rij te zetten, zodat u vanaf 25 mei a.s. wordt geïnformeerd over het gebruik van uw persoonlijke gegevens.

Binnenkort ontvangt u meer informatie.