Kwaliteit bij KidsCentral

Wat kunt u verwachten van een gerenommeerd gastouderbureau?

Kwaliteit is een breed begrip dat pas inhoud krijgt als duidelijk is wat daar onder wordt verstaan. Voor KidsCentral is kwaliteit het juiste samenspel tussen:

  • professionele gastouders die met toewijding kleinschalige kinderopvang bieden en
  • enthousiaste, betrokken consulenten die hun gastouders, ouders en gastkinderen kennen en verstand hebben van hun vak en
  • accurate administratieve ondersteuning die zorgt voor een geruisloze administratieve en financiële afwikkeling van de opvang.

Kwaliteit is nooit ‘klaar’ en daarom werken wij continue aan verdere verbetering van onze dienstverlening. Dit doen we in nauwe samenwerking met ouders en gastouders. Waar mogelijk betrekken wij onze Oudercommissie (OC) bij belangrijke besluiten.
  

Als ouder wilt u toch het beste voor uw kind?

Daarom kiest u voor kleinschalige kinderopvang. Want juist die eerste levensjaren zijn van essentieel belang in de ontwikkeling van een kind. In deze periode ontwikkelt uw kind zich in een hoog tempo. Het is belangrijk dat uw kind zich veilig en geborgen voelt, dat uw kind voldoende aandacht en warmte krijgt en dat hij gestimuleerd wordt in zijn ontwikkeling. Wij roepen dit niet zomaar, het is wetenschappelijk aangetoond en blijkt uit een recente studie (https://openaccess.leidenuniv.nl/handle/1887/16109 dit linkje onder ‘studie’ plaatsen) van dr. Marleen Groeneveld aan de Universiteit Leiden. Daaruit komt gastouderopvang gunstiger naar voren dan de opvang in kinderdagverblijven: Kinderen in de gastouderopvang laten gemiddeld een hogere mate van welbevinden zien, de sensitiviteit van de gastouders is hoger beoordeeld en de geluidsniveaus in de gastouderopvang zijn lager dan in de kinderdagverblijven. Ook geldt dat hoe sensitiever gastouders zijn, hoe meer welbevinden kinderen laten zien.
  

Onze gastouders zijn professionals

KidsCentral is trots op haar gastouders die met liefde en toewijding kinderen opvangen en daarnaast ook tijd vrij maken om zich te verdiepen in pedagogische onderwerpen, veiligheid en gezondheid in het kader van kinderopvangwerk. Al onze gastouders hebben grote affiniteit met kinderen en zijn ervaren in de verzorging van kinderen. Hun hart zit op de goede plaats en zij doen hun werk met groot enthousiasme.
  

Onze consulenten verstaan hun vak

Enthousiast, betrokken, snel en opgeleid voor hun vak, dat kunt u ook verwachten van al onze consulenten. Zij begeleiden onze gastouders in hun dagelijks werk, maken de juiste match op basis van persoonlijk contact met u en met de gastouder en evalueren de opvang van uw kind jaarlijks met u en met de gastouder. Ze zijn vraagbaak voor alle onderwerpen die de praktische kinderopvang aangaan en ze zijn het eerste aanspreekpunt voor die vragen en wensen. Er is steeds nauw contact tussen onze mensen in het ‘veld’ en de administratie.
  

Onze administratieve staf levert vakwerk

Van ons bureau mag u verwachten dat de administratieve dienstverlening geruisloos verloopt. Dit betekent dat onze administratief medewerkers, allen uit de branche afkomstig, voor u de offerte opstellen en het contract tussen u en de gastouder maken en alle zaken regelen die daarbij horen. Onze administratie is punctueel en zorgvuldig en dat geldt ook voor het financiële deel daarvan. De facturen en betalingen horen foutloos te zijn. Er wordt gebruik gemaakt van een van de beste softwarepakketten voor onze branche. Met behulp daarvan worden de kinderopvangkosten verwerkt in een urenregistratiesysteem, geïncasseerd bij u als ouder en op tijd uitbetaald aan uw gastouder. Financiële rapportages die van belang zijn voor de kinderopvangtoeslag zijn altijd in uw eigen omgeving online te downloaden.