Kwaliteitseisen gastouder

Elke gastouder in Nederland moet per 2011 gekwalificeerd zijn om kleinschalige kinderopvang aan te kunnen bieden. Dat betekent dat je een aantal zaken op orde moet hebben voordat je start als gastouder.

Diploma

Als gastouder moet je beschikken over minimaal een diploma (MBO 2 Helpende Zorg & Welzijn uitstroom gastouder). Dit is een diploma dat wordt afgegeven na het afleggen van een kwalificatietoets waarin kennis en vaardigheden die je als gastouder nodig hebt worden beoordeeld.

Er zijn meerdere opleidingen (voor de zorg, welzijn en kinderopvang) die direct al aan deze kwalificatie-eis voldoen. Als je twijfelt of je door je opleiding al gekwalificeerd bent, kun je contact opnemen met KidsCentral.

Kinder-EHBO & VOG

Je beschikt over een actueel certificaat Kinder-EHBO en over een Verklaring omtrent gedrag (VOG) voor jezelf en voor je volwassen huisgenoten.

Tijdens je eerste kennismaking met KidsCentral – het intakegesprek – gaat de consulent uitvoerig op bovengenoemde eisen in. Zij helpt je om je als gastouder te kunnen registreren. Mocht je nog niet aan de benodigde kwalificatie-eis voldoen, dan helpt KidsCentral je deze via een opleiding te verkrijgen.

Kwaliteitseisen gastouder op een rij

 • Minimumleeftijd is 18 jaar;
 • Goede lichamelijke en geestelijke gezondheid in relatie tot kinderopvang;
 • Beschikken over een geldig certificaat EHBO aan kinderen;
 • Beschikken over een diploma MBO Helpende Zorg en Welzijn of een ander diploma dat kwalificeert voor het beroep van gastouder (diplomalijst Ministerie;
 • In staat zijn tot het bieden van continuïteit en stabiliteit;
 • Verantwoordelijkheidsgevoel en organisatievermogen;
 •  Openstaan voor en respecteren van andere ideeën en levenswijzen;
 • In staat en bereid zijn het eigen handelen met betrekking tot de omgang met gastkinderen en eigen kinderen bespreekbaar te maken, zowel in het contact met de vraagouders als met het gastouderbureau;
 • Bereid zijn zich te houden aan de regels van het gastouderbureau met betrekking tot het gelijktijdig opvangen van gastkinderen in combinatie met de eigen kinderen (voldoen aan de wettelijk gestelde aantallen). Onze gastouders vangen doorgaans maximaal 6 kinderen op inclusief eigen kinderen van 10 jaar of jonger. KidsCentral ziet toe op naleving van deze norm door controle hierop tijdens de frequente huisbezoeken van onze consulentes;
 • Discreet omgaan met vertrouwelijke informatie;
 • Het waarborgen van privacy;
 • Correct taalgebruik.