Verklaring Omtrent het Gedrag

Nieuwe VOG vanaf 1 juli 2013

Deze nieuwe aanpak betekent dat iedereen een nieuwe VOG moet aanvragen. Bij de aanvraag van een VOG wordt gecheckt of een gastouder of huisgenoot ooit veroordeeld is voor overtredingen die een gevaar kunnen vormen voor de opvang van kinderen. In de periode van afgifte VOG in het verleden tot 1 maart kan er sprake zijn van een veroordeling. Daarom moet iedere medewerker in de kinderopvang en huisgenoten van gastouders een nieuwe VOG aanvragen.

Kijk naar de datum waarop je VOG is afgeven en zoek in welke regio je woont. De overheid heeft gekozen voor een spreiding van het aantal aanvragen omdat het gaat om vele tienduizenden VOG’s in de kinderopvang om overbelasting bij gemeenten te voorkomen. Gebruik voor de aanvraag van je VOG het juiste formulier.

Zodra je van het Ministerie Justis de VOG hebt ontvangen, stuur dan een kopie van voor- en achterkant naar ons toe.

Aanvragen VOG

Het aanvragen van een VOG voor gastouder en inwonende boven de 18 gaat via KidsCentral. Dit kan als gastouder en de inwonende over DigiD beschikken.

De gastouder stuurt een mail naar: kantoor@kidscentral.nl
Zij vermeldt daarin: Voorletters, naam, geboortedatum, E-mailadres van gastouder, maar ook van de inwonende boven de 18.

KidsCentral vergoedt 1 VOG voor de gastouder. Zij kan dit bedrag terugvragen als zij door KidsCentral is bemiddeld.
Hiervoor kan dit betaalformulier worden gebruikt.