Continue Screening

Continue Screening is gestart op 1 maart 2013

Vanaf 1 maart 2013 worden alle medewerkers en inwonenden boven de 18 jaar in de kinderopvang continue gescreend.

Dit houdt in dat als een medewerker in de kinderopvang verdacht wordt van het plegen van een strafbaar feit, een melding gaat van het ministerie van Veiligheid en Justitie naar de gemeente waar de medewerker werkzaam is.

Wanneer de overtreding waar de medewerker van verdacht wordt, als een bedreiging wordt gezien voor de veiligheid van de kinderen, gaat er via de gemeente en GGD een signaal uit naar de houder van het gastouderbureau. In verband met privacy wetgeving krijgt de houder geen uitleg over het strafbaar feit zelf.