Klachten

Klachtenregeling KidsCentral

In het klachtenreglement van KidsCentral voor ouders is vermeld hoe intern wordt omgegaan met klachten van ouders en binnen welke termijn klachten worden behandeld.

Mocht een klacht niet naar tevredenheid worden afgehandeld dan kan een ouder zich wenden tot de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen (https://www.klachtenloket-kinderopvang.nl/ouders/) waarbij KidsCentral is aangesloten. Sinds 1 januari 2016 is het zo dat ouders hun klacht eerst bij de kinderopvanginstelling zelf bespreekbaar moeten maken, pas als dat niet tot een bevredigend resultaat leidt, dan kan het geschil kenbaar gemaakt worden bij de Geschillencommissie.

Het klachtenreglement voor KidsCentral voor ouders is terug te vinden in PortaBase.