Beroep gastouder

Gastouder is sinds 2010 met invoering van de diploma-eis en de registratieplicht een echt beroep geworden. Een beroep waarin je je eigen kwaliteiten volledig kan benutten en de bezigheden werk en gezin prima op elkaar kan afstemmen. KidsCentral staat je als aankomend gastouder met raad en daad terzijde zodat je volledig gediplomeerd en geregistreerd van start gaat.

In deze rubriek is de volgende informatie opgenomen:

Bij ‘gastouder worden‘ staat beschreven wat er allemaal komt kijken, bij het beroep van gastouder.

De officiële eisen en de zaken die KidsCentral van een gastouder verlangt, staan vermeld bij ‘Eisen aan de gastouder‘.

Onder ‘Opleiding tot gastouder‘ kun je vinden op welke wijze jij je diploma kunt behalen. Lijkt dit je wat, dan kun je bij ‘Aanmeldingsformulier’ het formulier invullen.

Wanneer het aanmeldingsformulier bij KidsCentral binnen komt, maakt de consulent van jouw regio een afspraak met je, om te kijken op welke wijze ervoor gezorgd kan worden dat jij officieel ‘gastouder’ wordt. Zij helpt je te voldoen aan de wettelijke eisen, zodat je opgenomen kan worden als gastouder in het Landelijk Register Kinderopvang.

 

Een van de wettelijke eisen is een verklaring omtrent gedrag (VOG).
Op deze site vind je het ‘aanvraagformulier VOG gastouder‘ dat je bij de gemeente moet inleveren om deze te krijgen. Ook voor jouw partner en huisgenoten boven de 18 is een dergelijke verklaring nodig, te vinden bij ‘aanvraagformulier VOG huisgenoot‘.

Als je gastouder bij KidsCentral bent, krijg je te maken met de overeenkomsten die wij voor jou sluiten met de vraagouders. Sommige gastouders hebben een eigen website. Bij ‘Gastouders met website‘ kan je een kijkje nemen hoe zij dat doen.

KidsCentral staat voor kwaliteit en hecht hier veel waarde aan.