Professionalisering voor gastouders

Omdat voortdurende bijscholing en vorming de kwaliteit van de kinderopvang dient, is dit al jaren een belangrijk aandachtspunt binnen het beleid van onze kinderopvanginstelling. Meerdere keren per jaar wordt een spreker uitgenodigd, een workshop gegeven of een online cursus aangeboden.

In onze Nieuwsbrief (te vinden op deze site) geven we altijd aandacht aan de bijeenkomsten en andere activiteiten die de professionaliteit vergroten. Een terugblik van wat we gedaan hebben en, als dat al bekend is, een vooruitblik voor wat gepland is.

Meestal is het onderwerp direct aan de pedagogische werkzaamheden van de gastouder gelinieerd. Denk dan aan een stukje pedagogische theorie (‘de 4 pedagogische basisdoelen’, bijvoorbeeld) of een bijeenkomst over communicatie of een workshop over creatief bezigzijn met kinderen. Maar soms komen ook onderwerpen als ‘boekhouden’ en ‘zzp-er-worden’ aan bod. Ons doel is om gastouders zo goed mogelijk toe te rusten voor hun werk.

De EHBO-herhalingen zijn verplicht, maar daarnaast bieden we dus een scala aan andere vormings- en scholingsactiviteiten aan. KidsCentral informeert ook regelmatig bij de gastouders welke scholingsbehoefte er leeft, zodat ons aanbod ook aansluit bij wat er onder de gastouders leeft.