Gastouderprogramma KiKi groot succes

Kiki is Kansen in Kinderen, een Veelzijdig Voorschools Educatie (VVE) programma voor gastouders. Sinds dit jaar worden diverse gastouders van Gastouderbureau KidsCentral getraind om met Kiki te gaan werken.

In 6 maanden tijd is het VVE programma, dat opgebouwd is uit maandelijkse thema’s rondom hoofdrolspeler beer Kiki, een begrip geworden in de gastouderopvang. De professionalisering van de gastouderopvang was een reden voor Hester Baars om een vakkundig programma op te zetten en dat werkt.

Thema’s

Het afgelopen jaar konden gastouders van KidsCentral al aan de slag met thema’s als ‘Herfst’, ‘Kriebelbeestjes’ en ‘Wat eet jij vandaag?’ Maandelijks krijgen bij Kiki aangesloten gastouders het nieuwe thema aangereikt dat vol staat met leuke ideeën, woordkaarten en knutselsjablonen. Beer Kiki krijgt iedere twee maanden een nieuw kledingsetje vaak passend bij het thema. Drie keer per maand wordt er een nieuwsbrief rondgestuurd naar aangesloten gastouders en kinderdagverblijven met foto’s en nog meer ideeën.

Ook aan de ouders wordt gedacht met iedere maand tevens een thuisexemplaar van het thema. Hierin wordt beschreven hoe er aan welke ontwikkelingsgebieden wordt gewerkt bij de gastouder. Daarnaast krijgen ouders een idee hoe ze vervolgens thuis aan de slag kunnen met het thema.

Succes

Volgens Hester Baars is het succes van Kiki te verklaren door de levendige opzet van het programma. Beer Kiki neemt deel aan alle activiteiten en wordt als het ware een van de kinderen bij de gastouder. “Dat maakt de kinderen en de gastouder enthousiast. Bovendien is er veel onderling contact.”

Op dit moment zijn honderden gastouders actief met Kiki en verbonden tientallen gastouderbureaus zich aan Kiki als ‘vriend’ om zo de bij hen aangesloten gastouders het VVE programma aan te kunnen bieden.

Training

Gastouders moeten periodiek geschoold worden volgens het convenant kinderopvang. Kiki biedt daartoe de mogelijkheid; gastouders kunnen door middel van deze training zich meer professionaliseren. Door hun kennis, flexibiliteit, continuïteit en kleinschaligheid kunnen ze de beste opvang bieden voor kinderen vanaf 0 jaar.

De training van Kiki is gebaseerd op de verschillende VVE programma’s die worden gebruikt in kinderdagverblijven, peuteropvang en peuterspeelzaal/basisscholen uitgebreid met extra verdiepingsthema’s die goed aansluiten bij gastouderopvang.

Om het programma goed uit te kunnen voeren en voor meer professionalisering van de gastouders biedt Kiki trainingsavonden aan over bijvoorbeeld dagplanning, spraak- en taalontwikkeling en ouderbetrokkenheid. Vervolgens kan de gastouder examen doen en het certificaat ‘Kansen in kinderen’ behalen.

Onze consulente Mia Euwes volgt op dit moment een opleiding om KidsCentral gastouders te gaan trainen. KidsCentral streeft er naar alle gastouders te laten werken met het Kiki programma. Eind 2014 zal dit daadwerkelijk gerealiseerd zijn.

Wilt u meer weten over een Kiki geschoolde gastouder?

Belt of mailt u met Sandra Sluijs van KidsCentral.

0348-433025
s.sluijs@kidscentral.nl

www.kiki-s.nl voor het laatste nieuws.